Dòng sông Trinh Nữ (Phần 4)

Dòng sông Trinh Nữ (Phần 4)

Virgin River (Season 4)

Nội dung phim Dòng sông Trinh Nữ (Phần 4)

Mel xoay xở với thực tại mới, quá khứ của Jack đe dọa tương lai của anh, những gương mặt mới xuất hiện – và khuấy động mọi thứ – ở Sông Virgin.