Dòng Máu Đặc Cảnh

Dòng Máu Đặc Cảnh

The Policeman's Lineage

Nội dung phim Dòng Máu Đặc Cảnh

Một sĩ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ bí mật điều tra một trưởng nhóm tin rằng các quy tắc không nên ngăn chặn một cuộc điều tra. Khi sĩ quan điều tra thêm, thái độ của chính anh ta bắt đầu phản ánh thái độ của người trưởng nhóm.