Đối thoại với kẻ sát nhân: Thước phim về Ted Bundy

Đối thoại với kẻ sát nhân: Thước phim về Ted Bundy

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Nội dung phim Đối thoại với kẻ sát nhân: Thước phim về Ted Bundy

Những cuộc phỏng vấn thời nay, thước phim lưu trữ và các đoạn ghi âm thực hiện tại khu tử tù tái hiện chân dung chai lì của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Ted Bundy.