Digimon Tamers - Locomon Nổi Điên!

Digimon Tamers - Locomon Nổi Điên!

Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu Digimon Tamers: Runaway Locomon

Nội dung phim Digimon Tamers - Locomon Nổi Điên!

Locomon, một Digimon tàu hỏa, đã bất ngờ xuất hiện trong thế giới thực. Tất cả những người huấn luyện tranh giành dừng tàu trước khi nó đến đích cuối cùng là cổng vào thế giới Kỹ thuật số.