Digimon Adventure 02: Diaboromon Báo Thù

Digimon Adventure 02: Diaboromon Báo Thù

Digimon Adventure 02: Revenge of Diaboromon

Nội dung phim Digimon Adventure 02: Diaboromon Báo Thù

Một thời gian sau khi nhóm Taichi trở về thế giới thực, Inteet xuất hiện một digimon kỳ lạ đang bòn rút dữ liệu của hệ thống mạng. Taichi cùng Koushiro phải liên lạc cho những đứa trẻ khác tìm cách đối phó.