Điều Nhỏ Bé Mang Tên Tình Yêu

Điều Nhỏ Bé Mang Tên Tình Yêu

A Little Thing About Love

Nội dung phim Điều Nhỏ Bé Mang Tên Tình Yêu

Ba cặp đôi La Lạp - Vương Năng Năng, Hùng Tiếu Vũ - Tống Danh Thân, Nhiếp Mặc Nghi - Trần Cường thành công bước ra từ show hẹn hò. Nay mang sứ mệnh rắc đường sống qua ngày cho con dân FA điêu đứng.