Điều căn bản của việc quan tâm

Điều căn bản của việc quan tâm

The Fundamentals of Caring

Nội dung phim Điều căn bản của việc quan tâm

Trong bộ phim hài tình bạn này, một thiếu niên tàn tật và người chăm sóc cho cậu bắt đầu hành trình tới những danh thắng, để rồi nhận ra ý nghĩa của hy vọng và tình bạn.