Diệp Vấn 2

Diệp Vấn 2

Ip Man 2

Nội dung phim Diệp Vấn 2

Phần tiếp theo này nối tiếp chỗ kết thúc ở tập đầu, nhân vật chính Diệp Vấn dời Phật Sơn đến Hồng Kông sau khi bảo vệ bản sắc người Trung Quốc trước bọn xâm lược Nhật Bản trong suốt cuộc chiến tranh.

Trailer phim Diệp Vấn 2:

trailers