Di sản của Bourne

Di sản của Bourne

The Bourne Legacy

Nội dung phim Di sản của Bourne

Sau thất bại với Jason Bourne, CIA nhận thấy họ phải đối phó với một mối đe dọa tương tự khi một nhóm các đặc vụ bị ly gián khác xuất hiện.