Đi Quá Xa (Phần 4)

Đi Quá Xa (Phần 4)

Fargo (Season 4)

Nội dung phim Đi Quá Xa (Phần 4)

Vào năm 1950 tại thành phố Kansas, hai băng đảng tội phạm đánh nhau để tranh giành quyền kiểm soát nền kinh tế và ma túy. Khi căng thẳng gia tăng, những kẻ đứng đầu tráo đổi con trai út của họ để cố gắng duy trì hòa bình.