Dị Biệt: Những Kẻ Bất Trị

Dị Biệt: Những Kẻ Bất Trị

Divergent

Nội dung phim Dị Biệt: Những Kẻ Bất Trị

Trong một thế giới chia rẽ bởi các phe phái dựa trên những đức tính, Tris học được cô ấy phân kỳ và sẽ không phù hợp. Khi cô ấy phát hiện ra một âm mưu phá hủy các di biến, Tris và bốn bí ẩn phải tìm hiểu những gì làm cho các sự khác biệt gây nguy hiểm trước khi quá muộn.