Đệ Nhất Shipper

Đệ Nhất Shipper

Strongest Deliveryman

Nội dung phim Đệ Nhất Shipper

Từng được dự kiến lên sóng vào cuối tháng Bảy song Strongest Deliveryman đã được lùi thời gian ra mắt sang đầu tháng Tám. Bộ phim sẽ xoay quanh quá trình từ một shipper bình thường trở thành giám đốc công ty dịch vụ giao hàng...