Đày đọa

Đày đọa

Damnation

Nội dung phim Đày đọa

Trong cuộc Đại suy thoái, một người lạ mặt với quá khứ bạo lực bỗng vào vai một nhà truyền giáo và tập hợp nông dân để đình công ở một vùng nông thôn Iowa.