David Foster: Đằng sau những bản hit

David Foster: Đằng sau những bản hit

David Foster: Off the Record

Nội dung phim David Foster: Đằng sau những bản hit

Từ thần đồng nhí thành nhà sản xuất âm nhạc lừng danh, David Foster chia sẻ câu chuyện thành công qua các thước phim hiếm có và cuộc phỏng vấn với các cộng sự của ông.