Đấu trường sinh tử: Bắt lửa

Đấu trường sinh tử: Bắt lửa

The Hunger Games: Catching Fire

Nội dung phim Đấu trường sinh tử: Bắt lửa

Sau chiến thắng tại Đấu trường sinh tử, Katniss Everdeen đi đến các quận để thực hiện "Chuyến đi mừng chiến thắng", trong khi quân nổi loạn sục sôi khí thế vì cô.