Đất đem chôn

Đất đem chôn

Soil

Nội dung phim Đất đem chôn

Để cải tổ việc làm ăn của gia đình, vị doanh nhân trẻ vạch ra kế hoạch táo bạo mà rủi ro là nhập đất từ Ma-rốc để chôn cất người đã khuất trong cộng đồng của mình.

Trailer phim Đất đem chôn:

trailers