Danh Sách Yêu Quái: Tô Cửu Nhi

Danh Sách Yêu Quái: Tô Cửu Nhi

Monster List

Nội dung phim Danh Sách Yêu Quái: Tô Cửu Nhi

Tô Cửu Nhi, vua của mười yêu quái lớn, mong muốn là đưa người yêu, Phong Tịch, rời xa tranh giành, cùng sống trọn đời về sau. Nhưng Phong Tịch lại gánh trên vai sứ mạng bảo vệ trăm họ, đời nào cũng chết vì bảo vệ muôn dân. Đối diện với việc người yêu hết lần này đến lần khác xả thân trước mặt mình, đời này, Tô Cửu Nhi sẽ có quyết định như thế nào đây?