Đắm chìm trong nhịp điệu

Đắm chìm trong nhịp điệu

Feel the Beat

Nội dung phim Đắm chìm trong nhịp điệu

Sau khi thất bại ở buổi thử vai Broadway, một vũ công vị kỷ miễn cưỡng trở về quê nhà và đồng ý huấn luyện một nhóm những đứa trẻ lập dị để tham gia cuộc thi lớn.