Dali và hoàng tử ngổ ngáo

Dali và hoàng tử ngổ ngáo

Dali and Cocky Prince

Nội dung phim Dali và hoàng tử ngổ ngáo

Nàng chuyên gia nghệ thuật mọt sách bắt tay với chàng doanh nhân sành đời để cứu một bảo tàng nghệ thuật đang gặp khó khăn, rồi khám phá ra một âm mưu ẩn giấu trong đó.