Đại thủy chiến

Đại thủy chiến

The Admiral: Roaring Currents

Nội dung phim Đại thủy chiến

Ở thế bất lợi, vị đô đốc vương triều Joseon bảo vệ quốc thổ của mình trước quân Nhật bằng cách dụ hạm đội khổng lồ của kẻ thù vào một cái bẫy chết người.