Đại Tần Đế Quốc: Quật Khởi

Đại Tần Đế Quốc: Quật Khởi

The Qin Empire III

Nội dung phim Đại Tần Đế Quốc: Quật Khởi

Phim Đại Tần Đế Quốc - The Qin Empire III (2017): Quật Khởi kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần trong lịch sử. Trong chưa đầy 40 năm sau, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc và lên ngôi Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa.