Đặc vụ áo đen 3

Đặc vụ áo đen 3

Men in Black 3

Nội dung phim Đặc vụ áo đen 3

Khi Trái Đất có nguy cơ bị người ngoài hành tinh tấn công, Đặc vụ J quay về quá khứ để hợp tác với Đặc vụ K – một người trẻ hơn nhiều – để thay đổi lịch sử.