Cửu Môn ngoại truyện: Hằng hà sát thụ

Cửu Môn ngoại truyện: Hằng hà sát thụ

The Mystic Nine Side Story: Ganges Killing the Trees

Nội dung phim Cửu Môn ngoại truyện: Hằng hà sát thụ

Trước khi Hoắc Tam Nương trở thành đương gia đã bị nhốt ở ngôi chùa thần bí, Tam Nương và tám người còn lại của Cửu Môn cùng bị nhốt ở một nơi kín mít, họ phải làm thế nào để thoát khỏi đó, quá trình rất đáng để suy ngẫm, là tàn sát lẫn nhau? Hay là đồng tâm hiệp lực?