Cuộc xâm lăng văn phòng

Cuộc xâm lăng văn phòng

Office Invasion

Nội dung phim Cuộc xâm lăng văn phòng

Ba người bạn thân cùng nhau bảo vệ công ty khai thác mỏ đầy giá trị của họ khỏi những người ngoài hành tinh kỳ quái đang tìm cách cướp bóc và tàn phá.