Cuộc Săn Lùng

Cuộc Săn Lùng

The Hunt

Nội dung phim Cuộc Săn Lùng

Mười hai người lạ thức dậy trong một khoảng trống. Họ không biết họ đang ở đâu, hoặc cách họ đến đó. Họ không biết họ đã được chọn - vì một mục đích rất cụ thể - cuộc săn lùng.