Cuộc Gặp Gỡ Ở Bến Xe Phía Nam

Cuộc Gặp Gỡ Ở Bến Xe Phía Nam

The Wild Goose Lake

Nội dung phim Cuộc Gặp Gỡ Ở Bến Xe Phía Nam

Thủ lĩnh nhóm trộm xe Chu Trạch Nông phải chạy trốn sự truy lùng được treo thưởng một món tiền lớn, khó khăn cứu lấy mình! Mạo hiểm và tình yêu, nhân tính và cứu rỗi, màn \"gặp gỡ\" đặc biệt này sẽ có kết cục thế nào đây?