Cuộc đời của David Gale

Cuộc đời của David Gale

The Life of David Gale

Nội dung phim Cuộc đời của David Gale

Khi một giáo sư ở Texas kiêm người ủng hộ việc bãi bỏ án tử bị buộc tội oan, anh cuối cùng lại trở thành tội nhân chịu án tử.