Cuộc chiến Chén Thánh: Chiến tuyến ma thú tuyệt đối - Babylonia

Cuộc chiến Chén Thánh: Chiến tuyến ma thú tuyệt đối - Babylonia

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Nội dung phim Cuộc chiến Chén Thánh: Chiến tuyến ma thú tuyệt đối - Babylonia

Hai nhà vô địch du hành thời gian về Lưỡng Hà cổ đại để chiến đấu với các nữ thần và ác quỷ – họ là phòng tuyến cuối cùng trước nguy cơ diệt vong của loài người.

Trailer phim Cuộc chiến Chén Thánh: Chiến tuyến ma thú tuyệt đối - Babylonia:

trailers