Công Lý Cho Tất Cả

Công Lý Cho Tất Cả

...And Justice for All

Nội dung phim Công Lý Cho Tất Cả

Một luật sư bào chữa có đạo đức ở Baltimore chán ghét tình trạng tham nhũng pháp lý tràn lan buộc phải bào chữa cho một thẩm phán mà anh ta coi thường trong một phiên tòa xét xử tội hiếp dâm với nguy cơ bị tước quyền.