Còn gọi là Grace

Còn gọi là Grace

Alias Grace

Nội dung phim Còn gọi là Grace

Ở Canada vào thế kỷ 19, một bác sĩ tâm thần đánh giá xem liệu nữ sát nhân có được xá tội vì bị bệnh tâm thần hay không. Dựa trên tiểu thuyết đạt giải của Margaret Atwood.