Code Geass: Lelouch of the Rebellion II - Transgression

Code Geass: Lelouch of the Rebellion II - Transgression

Code Geass: Lelouch of the Rebellion II - Transgression

Nội dung phim Code Geass: Lelouch of the Rebellion II - Transgression

Thế giới đang có chiến tranh. Lelouch Lamperouge, một hoàng tử bị lưu đày, gặp một cô gái kỳ lạ được gọi là C.C., người tặng anh ta với một sức mạnh tuyệt vời. Với khả năng này, Lelouch có thể khiến bất cứ ai làm như muốn. Nhưng sức mạnh của G ass: đó có phải là một phước lành hay một lời nguyền?