Code Geass: Lelouch nổi loạn – Bộ ba phim

Code Geass: Lelouch nổi loạn – Bộ ba phim

Code Geass: Lelouch of the Rebellion - Movie Trilogy

Nội dung phim Code Geass: Lelouch nổi loạn – Bộ ba phim

Khi chiến tranh chia cắt hai anh em khỏi gia đình hoàng tộc tàn ác, vị hoàng tử thâm hiểm đã tự tay lo chuyện ngoại giao. Phim là phiên bản mới của loạt phim kinh điển.