Cơ trưởng Sully

Cơ trưởng Sully

Sully

Nội dung phim Cơ trưởng Sully

Sau khi cất cánh không lâu, chiếc máy bay Airbus 320 rơi xuống sông Hudson. Không có ai tử nạn, nhưng cơ trưởng phải đối mặt với sự soi xét và hào quang của sự nổi tiếng.