Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Sword of Legends II

Nội dung phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - Sword of Legends II kể về Nhạc Vô Dị - chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật. Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành.

Trailer phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2:

trailers