Cố Gắng (Phần 1)

Cố Gắng (Phần 1)

Trying (Season 1)

Nội dung phim Cố Gắng (Phần 1)

Phần 1 bắt đầu với Nikki và Jason trở nên suy sụp khi họ được thông báo rằng họ sẽ không bao giờ có con.

Trailer phim Cố Gắng (Phần 1):

trailers