Chuyện kinh dị trường học

Chuyện kinh dị trường học

School Tales The Series

Nội dung phim Chuyện kinh dị trường học

Nỗi kinh hoàng khôn tả lang thang khắp các hành lang của trường cấp ba trong hợp tuyển chuyện ma này do các đạo diễn phim kinh dị giàu kinh nghiệm của Thái Lan chỉ đạo.