Chiêu Diêu: Truyền Thuyết Niết Bàn

Chiêu Diêu: Truyền Thuyết Niết Bàn

The Lengend of Xuan Ling

Nội dung phim Chiêu Diêu: Truyền Thuyết Niết Bàn

Thiếu nữ Ma Tu Huyền Linh vì muốn phụ thân hồi sinh mà đã chế ngự được Ma Tu trong thời khắc sinh tử , cứu giúp chúng sinh, viết nên mối tình đẹp nhưng đau khổ.