Chiến sĩ cơ động Gundam: Tia chớp Hathaway

Chiến sĩ cơ động Gundam: Tia chớp Hathaway

Mobile Suit Gundam Hathaway

Nội dung phim Chiến sĩ cơ động Gundam: Tia chớp Hathaway

Sau cuộc nổi loạn của Char, Hathaway Noa lãnh đạo cuộc nổi dậy chống Liên bang Địa Cầu, song việc gặp một sĩ quan kẻ thù và một phụ nữ bí ẩn thay đổi số phận của anh.