Chiếc điện thoại thần kỳ

Chiếc điện thoại thần kỳ

Magic Mobile Phone 1

Nội dung phim Chiếc điện thoại thần kỳ

Thời gian bên trong phòng thí nghiệm, thời gian luân chuyển ở bên trong đường hầm thời gian trình tự dịch chuyển. Trong lúc này, sự tà ác của ma pháp sư Mã Lôi có ý đồ muốn đảo loạn thời gian luân chuyển, muốn hủy diệt Trái Đất.