Chesapeake Shores (Phần 6)

Chesapeake Shores (Phần 6)

Chesapeake Shores (Season 6)

Nội dung phim Chesapeake Shores (Phần 6)

Trong mùa cuối của câu chuyện về nhà O'Brien, Abby khám phá chuyện tình mới, còn các thành viên khác trong nhà cố gắng cân bằng những ưu tiên cho cá nhân và nghề nghiệp.