Chẳng Phải Định Mệnh Của Nhau

Chẳng Phải Định Mệnh Của Nhau

Prom Mai Dai Likit

Nội dung phim Chẳng Phải Định Mệnh Của Nhau

Orachun, một triệu phú, là một bệnh nhân yêu một y tá tên là Karakade. Tuy nhiên, tình yêu của anh không dễ dàng được đáp lại khi Karakade đi theo con đường của thực tế và không phải định mệnh.