Cây vĩ cầm của cha

Cây vĩ cầm của cha

My Father's Violin

Nội dung phim Cây vĩ cầm của cha

Thông qua nỗi đau chung và mối liên hệ với âm nhạc, một cô bé mồ côi gắn bó với người chú lạnh lùng là một nghệ sĩ vĩ cầm thành công.

Trailer phim Cây vĩ cầm của cha:

trailers