Cây cầu ma nữ

Cây cầu ma nữ

The Bridge Curse

Nội dung phim Cây cầu ma nữ

Một nhóm sinh viên đại học quyết định tìm hiểu truyền thuyết đô thị về hồn ma nữ sinh ám cây cầu trong khuôn viên trường.