Câu lạc bộ thuốc lắc

Câu lạc bộ thuốc lắc

The Club

Nội dung phim Câu lạc bộ thuốc lắc

Một nhóm những đứa trẻ nhà giàu hư hỏng ở Mexico bắt đầu tự buôn bán thuốc lắc và nhanh chóng gặp rắc rối với những tên trùm ma túy, luật pháp và gia đình.