Câu chuyện kể bằng ánh sáng (Phần 2)

Câu chuyện kể bằng ánh sáng (Phần 2)

Tales by Light (Season 2)

Nội dung phim Câu chuyện kể bằng ánh sáng (Phần 2)

Bốn nhiếp ảnh gia táo bạo ghi lại những hình ảnh truyền tải vẻ đẹp và sức mạnh của sự sống trên hành tinh Trái Đất trong mùa 2 của loạt phim tài liệu này.