Cậu bé đồ chơi (Phần 1)

Cậu bé đồ chơi (Phần 1)

Toy Boy (Season 1)

Nội dung phim Cậu bé đồ chơi (Phần 1)

Sau 7 năm bóc lịch trong một nhà tù ở Málaga, một nam vũ công thoát y được phóng thích để chờ tái thẩm và bắt đầu chứng minh anh bị người tình đổ oan vụ sát hại chồng cô.