Casino Jack and the United States of Money

Casino Jack and the United States of Money

Casino Jack and the United States of Money

Nội dung phim Casino Jack and the United States of Money

Một cuộc điều tra thăm dò về những lời dối trá, tham lam và tham nhũng xung quanh siêu vận động hành lang Jack Abramoff của D.C. và những người bạn thân của ông ta.