Care Bears & Cousins (Phần 2)

Care Bears & Cousins (Phần 2)

Care Bears & Cousins (Season 2)

Nội dung phim Care Bears & Cousins (Phần 2)

Khi băng đảng Care-a-Lot trở lại cho những cuộc phiêu lưu mới, tình bạn phải đối mặt với những thách thức lớn, một điều ước không thành và Beastly cho thấy anh ta đầy bất ngờ.