Cặp Đôi Khắc Tinh

Cặp Đôi Khắc Tinh

Two Wrongs Make a Right

Nội dung phim Cặp Đôi Khắc Tinh

Tần Thùy là 1 đại sư “đẹp – giỏi – giàu”, nổi tiếng nhờ tài xem số và phong thủy, có thể tiên đoán như thần. Vừa biết được bản thân sắp gặp đại nạn, cần phải cùng người có bát tự phù hợp để giúp mình che chắn tai ương thì anh tìm được Bội Bội, cô gái sinh ra đã mang mệnh xúi quẩy, làm gì hỏng nấy...

Trailer phim Cặp Đôi Khắc Tinh:

trailers