Cái Giá Phải Trả

Cái Giá Phải Trả

The Way of the Gun

Nội dung phim Cái Giá Phải Trả

Không nghề nghiệp ổn định nhưng lại muốn giàu nhanh, hai thanh niên tìm cách tống tiền một triệu phú. Quyết định ấy dẫn tới một kết cục bi thảm, bởi kẻ bị tống tiền có mối liên hệ mật thiết với thế giới mafia...

Trailer phim Cái Giá Phải Trả:

trailers